Skip to main content

Thorén Markprojektering är ett konsultföretag verksamt inom teknik-området Mark. Företaget startades 1999 av Lars Thorén och 2014 anställdes Joakim Thorén.

Vår huvudsakliga inriktning är projektering av markanläggningar, geologi/geoteknik samt entreprenadbesiktning. Våra uppdrag omfattar allt från enklare skisser fram till kompletta Förfrågningsunderlag och Bygghandlingar.

Vårt motto

Att verka på ett förtroendeingivande och ansvarsfullt sätt och till fullo uppfylla uppdragsgivarens krav och förväntningar på varje uppdrag, litet som stort, vad avser avtalat innehåll, kvalitet och färdigställandetid.

Medarbetare

Lars är utbildad geolog vid Uppsala Universitet och har arbetat som geolog/markprojektör i Östersund sedan 1981.
Joakim är utbildad Greenkeeper vid Naturbruksgymnasiet, Dingle och har arbetat med markskötsel/markanläggning sedan 2007.

Exempel på våra arbetsområden

Bostadsområden, förskolor och skolor, äldreboenden, LSS-boenden, handelsområden, industriområden, återvinningscentraler, skötselplaner med flera.

Verktyg

Ritningar upprättas i AutoCAD och Bluebeam. Dokument upprättas i Word och Excel.